Vizija podjetja

V podjetju Kograd gradbeništvo d.o.o si želimo v prihodnje povečati obseg del in število zaposlenih ter si dovoliti možnost razširitve storitev tudi izven Bele krajine. Vse to bomo dosegli z znanjem, trdim delom in inovativnostjo zaposlenih.

Skupno z vizijo in potrebami trga bomo v prihodnjih mesecih zagnali betonarno v Gospodarski coni Otovec.

Direktor: Marijan Kobetič

» Felix qui potuit rerum cognoscere causos « – Srečen je tisti, ki lahko dojame stvari (Vergil)